Alira.ro | Datini de vin Borsec-Romaqua Group Borsec VinVest
Mulți dintre noi suntem consumatori înrăiți de cafea sau, oricum, ne place să o consumăm, uneori chiar exagerăm, din cauza stresului de cele mai multe ori (cel puțin pentru mine!). Indiferent de motiv, zilele astea am fost curios să aflu mai mult despre această licoare magică care ne încălzește inimile ...
Citește mai mult
Prolectus FGCR
CRONICĂ DE EVENIMENT/TÂRG DE VIN - GOOD!WINE :)  La a opta ediție, semnul infinitului Goodwine, 2019. Vreme mohorâtă, de noiembrie, luminată – doar – dinăuntru, de strălucirea serafică a vinului. Alături, în B2, e târgul celălalt, de carte. Să fim drepți, el îi aduce vizitatori și celui de vin (mai mulți), ...
Read More
Havana Club Romania
berea, apa minerală. mare preț
De la apă pornesc toate. De la apa cea mai pură. Pentru că tocmai de aia vor ieși bune berele, de la apa de izvor. Apa de munte este cea mai bună băutură sau ingredient principal. Orice ar zice unii, alții, tot apa rămâne băutura băuturilor ...
Read More
corteva
sunrise, ammouliani, grecia, muntele athos
AMMOULIANI  AVENTURI ÎN GRECIA, LÂNGĂ MUNTELE ATHOS Aventuri în Grecia trăiau, încă de demult, românii, ehe, de pe vremea palicarilor. De pe când era un spațiu comun Balcanii, de pe vremea când machidonii, românii macedoneni hălăduiau prin Pind, pe-aici ne cam făceau veacul. Dar și după 1989, adică din 1990 ...
Read More
MALTA TRAVEL
Asociaţia CFA Romania, parte a CFA Institute (SUA) – asociaţia profesioniştilor din domeniul investiţiilor, va desfășura pe perioada 2019 – 2020, cea de-a 8-a ediţie „CFA Institute Research Challenge”, mai exact faza națională. “Ne bucura faptul că Purcari Wineries Public Company Limited, simbol bursier WINE, a acceptat invitaţia noastră de ...
Read More
Brosura Admitere 2018 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti Brosura Admitere 2018 la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti

DIMENSIUNEA CEA MAI EXPANSIVĂ ESTE CEA A NUMĂRULUI DE BENEFICIARI

VERONICA-TONCEA_PICT

  • Interviu cu Doamna VERONICA TONCEA, director general al FONDULUI DE GARANTARE A CREDITELOR ÎN MEDIUL RURAL –

FGCR în TOP BRANDS? Un fond de garantare a creditelor în mediul rural, ce sa caute așa ceva într-o revista de/despre/pentru Branduri? Și, totuși, vă invit să reevaluăm întrebarea după ce veți citi argumentele de mai jos. Veronica Toncea este o mână-forte, care administrează niște bani esențiali/vitali pentru agricultura și dezvoltarea, încă precară, a mediului rural din România.

Ceea ce nu e puțin lucru.

Ca sa dăm o dimensiune financiară

asociată BRANDULUI, ce înseamnă,

în date şi cifre, FGCR? Care este

valoarea creditelor garantate?

 

Volumul creditelor garantate de Fond în

anul 2012 a fost de cca. 430 mil. euro, iar în

primele 9 luni ale anului 2013 a atins nivelul

de 150 mil. euro. Însă dimensiunea cea mai

expresivă este aceea a numarului de beneficiari

care, în anul 2012, a fost de 36.885, iar în primele 9

luni din 2013 numărul acestora a crescut de cca. 2

ori față de aceeaşi perioadă din anul 2012. Aceasta

deoarece valoarea medie a unei garanții în 2013 a

fost de 8639 euro, iar în cele 9 luni din 2013 prezintă o creștere de 9,5 %.

 

Veți împlini, anul viitor, 20 de ani de

la înființarea prin lege. Care este

bilanţul brandului dvs. la 20 de ani

de existență/aniversari?

 

Împlinirea a 20 de ani de activitate ne

oferă prilejul ca, împreună cu acționarii

Fondului, să marcăm acest eveniment,

ocazie cu care putem spune că:

am devenit un partener pentru peste 28

de instituții finanțatoare cu care împarțim

riscurile finanțării mediului rural;

am facilitat accesul la credite a unui

număr de peste 100.000 de beneficiari

susținând prin aceasta menținerea sau,

dupa caz, creșterea numărului locurilor de

munca, fiscalizarea afacerilor din agricultură,

creșterea contribuțiilor sociale la buget și

asigurarea celui mai bun procent de absorbție

a fondurilor europene din actuala perioadă de

programare în România.

. topwines.ro

Care sunt beneficiarii faptului că

existaţi?

 

Apreciez că este corectă afirmația că

existăm ca urmare a beneficiarilor noştri

cărora dorim, cu profesionalism, să le

satisfacem cerințele, astfel încât să-şi poată

realiza producția sau obiectivele de

investiții necesare pentru creșterea acesteia.

Beneficiarii garanțiilor Fondului sunt:

fermierii care doresc să-și consolideze

suprafețele cultivate sau să-și consolideze

fermele de familie sau care doresc să-și

crească dimensiunea economică a fermelor

prin achiziția de terenuri agricole;

IMM-urile care cultivă terenuri agricole,

cresc animale sau procesează produse

agricole;

beneficiarii publici și privați ai PNDR;

 

Ce parteneri de încredere/reliable

puteți spune că aveți pe piață?

 

Parteneriatul realizat în ultimii 10 ani cu

mediul bancar și MADR ne-a oferit

posibilitatea să contribuim la creșterea

ponderii creditelor acordate agriculturii în

totalul creditelor acordate în economie la

cca. 4 %.

 

Ce condiții trebuie să îndeplinească

fermierii care vor să se adreseze

dumneavoastră?

 

Pentru acordarea garantiei, împrumutații

trebuie să îndeplinească, cumulative,

următoarele criterii de eligibilitate, la data

depunerii solicitării de garantare:

a) beneficiarii nu se află în dificultate

financiară;

b) beneficiarii nu figurează cu datorii

restante în baza de date a Centralei

riscurilor de Credit sau, după caz, Biroul de

Credit, sau dacă acestea sunt evidenţiate în

CRC sau BC, instituţia finanţatoare confirmă

rambursarea acestora până la data

aprobării garanţiei;

c) în cazul persoanelor juridice, să nu

înregistreze datorii restante către bugetul

general consolidat al statului, al căror mod

de plată nu a fost reglementat (convenţii de

eşalonare, amânare, etc.) sau care nu pot fi

acoperite cu sumele de recuperat de la

bugetul de stat prevăzute în Certificatul de

atestare fiscală;

d) în cazul persoanelor fizice să nu

înregistreze debite către autoritățile fiscale

competente.

e) să nu se fi instituit procedura judiciară

a insolvenţei, în cazul persoanelor juridice,

conform legislaţiei în vigoare;

f) să prezinte instituţiilor finanţatoare

garanţii colaterale care, împreună cu

garanţia FGCR, să acopere integral creditul

aprobat si dobânda aferentă.

g) În cazul creditelor acordate pentru

achiziţia de terenuri agricole, garanţiile

colaterale vor fi asigurate cu terenurile

achiziţionate din credit şi/sau alte bunuri

aflate în proprietatea împrumutatului;

h) să se încadreze conform

reglementarilor BNR, în categoria de risc

standard/în observaţie/substandard şi/sau

în cazul persoanelor juridice sa se încadreze

într-o categorie de rating care permite

acordarea garantiei;

i) existenţa documentelor care să

confirme că la data solicitării creditului au în

exploatare teren agricol sau efective de

animale sau păsări.

j) În cazul persoanelor fizice, se va avea în

vedere calitatea de producător agricol

individual (P.A.I.)

 

Ce se poate face, efectiv, pe mai

departe pentru îmbunătățirea

sistemului de finanțare în mediul

rural?

 

Pentru îmbunătățirea sistemului de

finanțare a mediului rural au fost făcute

deja multe reglementări legale, care ar

trebui să funcționeze şi pentru perioada

2014-2020 şi aici am în vedere, în principal,

facilitarea accesului beneficiarilor publici şi

privaţi ai fondurilor europene la avansurile

prevăzute în contracte și la credite de

completare pentru realizarea obiectivelor

de investiții cofinanțate prin PNDR prin

continuarea schemelor de garantare.

În același timp, pentru ca numărul

beneficiarilor privați ai fondurilor europene

să crească, este recomandat ca măsurile de

investiții din PNDR să fie acompaniate de

măsurile de inginerie financiară prevăzute

în Propunerea de regulament a

Parlamentului european și al Consiliului

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală

acordat României din FEADR, cum ar fi:

a) măsurile afectate gestionării riscurilor

din agricultură şi anume:

– sprijin pentru asigurarea culturilor şi a

animalelor (65 % sprijin din prima de

asigurare pentru contractele de asigurări

care acoperă pierderile cauzate de

fenomene meteorologice nefavorabile, de

boli la animale sau la plante sau de

infestarea parazitară);

– sprijin pentru înființarea de fonduri

mutuale pentru bolile animalelor şi ale

plantelor şi pentru incidentele de mediu (65

% sprijin din costurile eligibile ale

funcționării fondului mutual care trebuie să

fie acreditat de statul membru);

– sprijin prin instrumentul de stabilizare a

veniturilor, acest sprijin poate fi acordat

numai în cazul în care scăderea veniturilor

fermierilor depășește 30 % din venitul

mediu anual al acestuia (se acordă sprijin în

valoare de 65 % din costurile eligibile

pentru funcționarea fondului mutual).

Această măsura ar permite ca instituțiile

finanțatoare să ia în considerare ca garanție,

suplimentar garanției acordate de Fond,

culturile agricole în cazul fermierilor care

solicită finanțare şi nu dispun de garanţii

proprii pentru acoperirea necesarului de

garanţii solicitate de finanțatori.

b) fonduri de împrumut cu dobânda

subvenționată aprobate beneficiarilor

privați ai PNDR, evaluarea ex-ante a

subvenției brute rezultate din aceasta,

masuri și diminuarea prin program a

nivelului maxim a grantului posibil de

acordat fiecarei măsuri.

c) alegerea, combinația și prioritizarea

instrumentelor financiare trebuie să aibă în

vedere rezultatele unei analize SWOT

pentru actuala perioadă de programare şi

necesitățile beneficiarilor asociate măsurilor

din FEADR pentru perioada 2014-20.

Filed in: Top Tags: 

Leave a Reply

Submit Comment

OXYGEN
© 2020 topwines.ro. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Webdesign by Mihail Galatanu.